Obchodné podmienky 

e-shopu JustYou.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom internetového obchodu www.justyou.sk (ďalej len "E-shop") a jeho zákazníkmi.

1.2 Prevádzkovateľ E-shopu: Gabriel Hrabovský - GlowSkin
Adresa sídla: Hrabové 340, 01401 Bytča
Prevádzka: Heydukova 15, 81108 Bratislava
IČO: 55948677
DIČ: SK1125283632

2. Predmet Podmienok

2.1 Podmienky upravujú vzťahy pri kúpe tovaru prostredníctvom E-shopu www.justyou.sk.

2.2 Zákazníkom v zmysle týchto Podmienok je každá osoba, ktorá sa stala kupujúcim tovaru ponúkaného v E-shope.

3. Objednávka tovaru

3.1 Objednávka tovaru je záväzná ponuka zákazníka na kúpu tovaru podľa špecifikácií uvedených v E-shope.

3.2 Objednávka je prijatá v okamihu, kedy prevádzkovateľ potvrdí jej prijatie. Potvrdenie prijatia objednávky prevádzkovateľom je zaslané na e-mail zákazníka uvedený pri registrácii.

4. Dodanie tovaru

4.1 Tovar je doručovaný zákazníkovi formou doručenia na uvedenú dodaciu adresu alebo je možné osobný odber na adrese prevádzky E-shopu.

4.2 Náklady na dopravu sú špecifikované v čase objednávky.

5. Platba za tovar

5.1 Cena tovaru je uvedená pri každom produkte v E-shope a zahŕňa DPH a všetky ďalšie poplatky, ktoré súvisia s dodaním tovaru.

5.2 Zákazník má možnosť platiť za tovar nasledovne:

 • platba kartou cez platobnú bránu,
 • prevodom z bankového účtu,
 • platba v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke,
 • platba kartou pri osobnom odbere na prevádzke.

6. Reklamácie a vrátenie tovaru

6.1 Zákazník má právo na reklamáciu tovaru podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

6.2 Tovar, ktorý je kozmetikou alebo iným produktom, ktorého obal bol otvorený a/alebo zapečatenie bolo porušené, je možné vrátiť len v prípade, že je tovar nevyužitý a v pôvodnom stave. Vrátenie tovaru v prípade otvoreného obalu alebo porušeného zapečatenia bude riešené individuálne, pričom prevádzkovateľ môže uplatniť poplatok za manipuláciu s tovarom.

7. Storno podmienky a podmienky vrátenia peňazí

7.1 Zákazník má právo stornovať objednávku pred jej odoslaním bez akýchkoľvek poplatkov.

7.2 Ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní, má právo na vrátenie peňazí za tovar, ale môže byť požiadaný o úhradu nákladov na dopravu.

7.3 V prípade vrátenia tovaru zákazníkom do 14 dní od jeho prevzatia, má zákazník právo na vrátenie peňazí v plnej výške, pokiaľ tovar nebol použitý a je v pôvodnom stave a obale.

7.4 Peniaze za vrátený tovar budú zákazníkovi vrátené do 14 dní od obdržania vráteného tovaru prevádzkovateľom.

7.5 Proces vrátenia tovaru môže zákazník zahájiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie na adrese salon@justyou.sk

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a podmienkami uvedenými v Zásadách ochrany osobných údajov E-shopu.

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1 V prípade, že dôjde medzi prevádzkovateľom a zákazníkom k spotrebiteľskému sporu, má zákazník právo na alternatívne riešenie sporov.

9.2 Orgán dozoru a alternatívne riešenie sporov poskytuje Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Kontakt na SOI:

 • Adresa: Ústredný inšpektorát SOI, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava
 • E-mail: info@soi.sk
 • Webová stránka: www.soi.sk
 • Telefón: +421 2 58 27 21 72

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke E-shopu.

10.2 Na vzťahy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom sa vzťahujú relevantné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ďalších platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Kontakt na prevádzkovateľa:

 • Adresa: Heydukova 15, 81108 Bratislava
 • E-mail: salon@justyou.sk
 • Telefón: +421 911 450 319